Studiebegeleiding

Leren leren is een parcours met vallen en opstaan. Een goede studiemethode is hierbij belangrijk. De meeste kinderen ontwikkelen gaandeweg een goede studiemethode, maar er zijn ook kinderen en jongeren die geen goede of gewoonweg geen studiemethode ontwikkelen. Vaak zijn er verschillende onderliggende oorzaken waardoor kinderen dit onvoldoende ontwikkelen. Hierdoor behalen ze vaak mindere resultaten en kan dit ook een impact hebben op de motivatie. Via een individuele of groepsbegeleiding op maat leren kinderen en jongeren hiermee om te gaan en creëren een eigen studiemethode.

Efficiënt leren vereist bepaalde vaardigheden. Heel wat kinderen en jongeren bezitten deze studievaardigheden onvoldoende en kunnen hierbij hulp gebruiken. Door hen wegwijs te maken met studiemethodieken zoals plannen, samenvatten, schematiseren, memoriseren, … kunnen ze dit nadien zelf toepassen op andere leerinhouden. Er wordt samen bekeken hoe men kan leren en niet zozeer de inhoud van de leerstof. Gedurende een aantal sessies wordt er gezocht naar de beste manier waarop het kind of de jongere informatie verwerkt.

Een juiste studiemethode biedt tal van voordelen:

  • door planning zal stress verminderen
  • het kind of de jongere zal zelfverzekerder worden omdat hij de leerstof beter beheerst
  • door de juiste studieaanpak zal het kind of de jongere meer tijd overhouden voor andere activiteiten