Psychotherapie

Psychotherapie is een uniek proces waarbij elke persoon de tijd en ruimte krijgt om – samen met de therapeut – te kijken naar zijn eigen ervaringen en moeilijkheden. Er wordt samen gezocht naar wat een persoon nodig heeft om met zijn problemen om te gaan. Arnica ondersteunt de zelfontplooiing van iedere persoon door in te gaan op de specifieke noden en behoeften. Een realistische kijk krijgen op eigen kwaliteiten en aandachtspunten helpen de persoon om verder te groeien. We werken aan de hand van volgende benaderingen: Cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, integratieve therapie, systeemtherapie, speltherapie en creatieve therapie.

Kinderen, jongeren, ouders en volwassenen kunnen bij de therapeut terecht met vragen en bezorgdheden rond:

 • Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,…
 • Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, postnatale depressie, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, …
 • Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, …
 • Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie,
 • Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, midlifecrisis, zelfdodingsgedachten, zingeving, …
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette, NLD, …
 • Persoonlijkheid: borderline, hoogsensitiviteit, …
 • Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, …
 • Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, huilbaby, zindelijkheidsproblemen, …
 • Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, …
 • Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, …

Vanuit Arnica staan wij garant dat elke therapeut een eigen expertise en specialisatie heeft en zorgen wij ervoor dat u bij de juiste persoon terecht komt.