Logopedie

Voor logopedische begeleidingen zitten we tijdelijk met een patiëntenstop. Voorlopig worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen. Onze excuses hiervoor.

Logopedie is gericht op kinderen en volwassenen die moeilijkheden ondervinden op vlak van communicatie. Communicatievaardigheden zijn nodig om informatie, kennis en gevoelens te kunnen delen met anderen. Het logopedisch traject bestaat uit onderzoek, behandeling en advies en is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten. Voor problemen met spraak, taal, stem en/of gehoor – al dan niet als gevolg van een hersenletsel – kan u terecht bij één van onze logopedisten. Een logopedist kan ook ingeschakeld worden als er sprake is van een slikproblematiek of treedt op als stemtherapeut. Daarnaast kan een logopedist via remediëring – van (vooral) schriftelijke communicatie – helpen bij leerproblemen.

Kinderen, jongeren, ouders en volwassen kunnen bij de logopedist terecht voor vragen en bezorgdheden rond:

 • Articulatiestoornissen
  • Fonetische articulatiestoornissen: uw kind spreekt bepaalde klanken op een foute manier, maar is desondanks nog steeds verstaanbaar
  • Fonologische articulatiestoornissen: uw kind laat klanken weg, verplaatst klanken binnenin een woord, uw kind spreekt onverstaanbaar
 • Dysfagie / Slikproblemen (regelmatig verslikken)
  • slikproblemen ten gevolge van ouderdom (verzwakking van de slikspieren)
  • slikproblemen ten gevolge van verlamming
  • kinderen die na een bezoek bij de orthodontist te horen krijgen dat er logopedie nodig is voor een foutief slikpatroon
 • Leerproblemen en Leerstoornissen
  • achterstand in lezen/spelling of dyslexie/dysorthografie
  • achterstand in rekenen of dyscalculie
  Een achterstand op deze domeinen kan later een diagnose ‘leerstoornis’ als gevolg hebben, hoewel dit niet altijd het geval is.
 • Neurologische aandoeningen:
  • Afasie, apraxie, dysartrie, NAH, … : problemen met taal en spraak na een hersentrauma
 • Revalidatie na laryngectomie
 • Stemstoornissen / Stemtraining
  • stembandknobbels
  • stembandverlamming
  • snel vermoeide en/of pijnlijke stem
  • zwakheid van de stem door ouderdom
 • Stotteren
 • Taalachterstand en Taalstoornissen
  • jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling
  • kinderen die achterblijven op vlak van taal
Vanuit Arnica staan wij garant dat elke logopedist een eigen expertise en specialisatie heeft en zorgen wij ervoor dat u bij de juiste persoon terecht komt.