Is er terugbetaling mogelijk?

Zowel voor logopedie als kinderpsychologie wordt er terugbetaling voorzien. Aangezien onze logopedisten werken volgens het RIZIV-tarief kan dit variëren. Ook bij de kinderpsychologen variëren de terugbetalingen naargelang uw aansluiting bij de mutualiteit. Wij raden u aan om dit na te vragen bij uw mutualiteit of uw therapeut kan u hierbij ook verder helpen.

Op welke manier kan er betaald worden?

U kan via bancontact of payconiq betalen.

Hoe meld ik aan?

U neemt contact op met de intaker. Dit kan telefonisch of via e-mail. De intaker bevraagt kort uw aanmeldingsreden en maakt een eerste afspraak. In dit gesprek wordt er bekeken wat uw vragen zijn en bij welke therapeut u het best terecht komt.

Hoe verloopt een therapiesessie?

Hier is geen pasklaar antwoord voor. Elke therapeut heeft zijn eigen expertise en werkt volgens zijn eigen methode. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover geïnformeerd.

Hoe verlopen observaties?

Hier worden op voorhand concrete afspraken rond gemaakt. Zo kan men bijvoorbeeld een schoolobservatie aanvragen. De therapeut spreekt met de ouders en de leerkracht af wanneer dit het beste past en zal op het afgesproken moment gaan observeren. Ouders dienen hierbij niet aanwezig te zijn.

Is huisbezoek mogelijk?

In het kader van een logopedische begeleiding is dit mogelijk. Therapiesessies bij de psycholoog gaan standaard door in de praktijk of in uitzonderlijke gevallen op school.

Wanneer kunnen de sessies doorgaan?

De praktijk is geopend van maandag t.e.m. zaterdag. De sessies kunnen zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Het exacte moment van uw afspraak is onder andere ook afhankelijk van de agenda van uw therapeut. Samen met uw therapeut kan dit besproken worden. Avonduren zijn snel volzet. Indien u op korte termijn verder geholpen wenst te worden, is de kans reëel dat u een voorstel krijgt om overdag te komen.

Wat is beroepsgeheim?

U gaat een vertrouwensrelatie aan met uw therapeut. Alles wat binnen de therapie gedaan en gezegd wordt is vertrouwelijk. De therapeut zal hierover niet communiceren met anderen. Wanneer ingeschat wordt dat het aangewezen is om anderen te betrekken of te informeren, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen. In uitzonderlijke situaties, die ingeschat worden als gevaarlijk, kan de therapeut beslissen om verdere stappen te zetten.

Is overleg met derden (huisarts, school, CLB, …) mogelijk?

Ja. Wanneer anderen geïnformeerd en/of betrokken moeten worden, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen. U wordt actief mee betrokken in dit overleg.

Brengen jullie standaard anderen op de hoogte?

In de intakevragenlijst kunt u aangeven of wij de verwijzer al dan niet op de hoogte mogen brengen van de opstart van de therapie. Indien hier toestemming voor gegeven wordt, sturen wij een informatief kaartje op met uw naam en de contactgegevens van de therapeut. Wanneer later blijkt dat anderen geïnformeerd en/of betrokken moeten worden, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen. U wordt dan actief mee betrokken in dit overleg.

Hoe kan ik mijn therapeut bereiken?

Tijdens het eerste gesprek bezorgt uw therapeut zijn contactgegevens aan u. Elke therapeut beschikt over een e-mailadres en telefoonnummer. Er worden hierover samen afspraken gemaakt.

Wat als ik wil annuleren?

Owv Corona-maatregelen kan er kosteloos geannuleerd worden indien u ziek bent en u uw therapeut persoonlijk verwittigt. Wanneer u uw therapeut niet tijdig verwittigt, zal de sessie aangerekend worden.

Voor de rest gaan wij er van uit dat u enkel om uitzonderlijke redenen de sessie verplaatst of annuleert. Bij niet tijdige annulatie zal de sessie aangerekend worden, aangezien wij op die gereserveerde tijd geen activiteiten meer kunnen plannen. Bij annulatie of verplaatsing van minstens 48 uur op voorhand wordt de sessie niet aangerekend. Bij annulatie of verplaatsing minder dan 48 uur op voorhand, zal de sessie volledig worden aangerekend (uitgezonderd bij ziekte). Indien u een geldig document (doktersattest, rouwbrief, .. ) kunt voorleggen, zal de sessie niet aangerekend worden.

Wat als ik mijn therapeut niet kan bereiken?

U kan de therapeut via email of telefonisch bereiken. U laat best een bericht na zodat deze u zo snel mogelijk terug kan contacteren. Daarnaast kan u ook steeds de praktijkcoördinator contacteren. Bij crisis: contacteer steeds de huisarts. U kan eveneens
24/7 terecht op 1813 (zelfmoordlijn) of via www.zelfmoord1813.be, of op 106 (tele-onthaal) of via www.tele-onthaal.be

Wat is de meerwaarde van een multidisciplinair team?

Arnica vindt het een meerwaarde om vanuit verschillende expertises en standpunten te kijken naar een hulpvraag. Op deze manier ondersteunen onze therapeuten elkaar en blijven zij steeds bijleren. Deze open en verruimde blik geeft voordelen aan de cliënt. Zo krijgt de cliënt steeds een behandeling op maat. Indien er een andere en/of bijkomende ondersteuning aangewezen is, kan dit sneller opgemerkt worden en eventueel iets opgestart worden bij een andere therapeut. Wanneer verschillende gezinsleden in begeleiding zijn bij ons, is het – mits toestemming – mogelijk dat er nauw overleg is tussen de therapeuten zodat dit een meerwaarde betekent voor de therapie.

Wat doet de praktijkcoördinator?

De praktijkcoördinator is een centraal aanspreekpunt. U kan bij de coördinator terecht voor praktische zaken, zoals financiële moeilijkheden, bereikbaarheid, … specifieke vragen over het functioneren van de praktijk, indien u wilt veranderen van therapeut, bemiddeling, klachten, …

Wat bij klachten?

In eerste instantie bespreekt u dit best met uw eigen therapeut. Indien dit onvoldoende is, kunt u steeds de praktijkcoördinator contacteren. Deze bekijkt samen met u welke oplossingen er mogelijk zijn.

Wat indien ik niet uit de regio van Lint of Willebroek ben?

Je kan meer informatie vinden op de algemene website van psychotherapeut-info en op logopedist-info