Psychologie
Intake €55
Individuele sessie (therapie/belevingsonderzoek/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding) €65
Relatie- en gezinssessie €70
Op verplaatsing (therapie/overleg/observatie) €70
Intelligentieonderzoek (test en verslag) €250
Neuropsychologisch onderzoek (test en verslag) €105/uur
Autismescreening (test, vragenlijstenonderzoek en verslag) €75/uur
Adviesgesprek na uitgebreide diagnostiek €75/uur
Vragenlijstonderzoek €45
Verslaggeving op vraag €45
Dossierkost €7,5
Logopedie Onze logopedisten werken volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven
Sessie van 30 minuten €29,28
Stottertherapie (30 min) €33,40
Sessie van 1 uur €58,81
Stottertherapie: Sessie van 1 uur €67,07
Aanvangsbilan €34,28 (max 5x)
Evolutiebilan €48,86