...

Marloes Eekman

Praktijkcoördinator
Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Elke kiem heeft de kracht om uit te groeien tot een stevige boom.”

Willebroek

...

Neanke Van Antwerpen

Praktijkcoördinator
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

“Elke vlinder was ooit een rups. Wie de tijd neemt voor zichzelf, kan fladderen in de zon.”

Lint

...

Alex Jacques

Volwassenpsycholoog
Mindfulness begeleider

“Voelen is minder erg dan je denkt.”

Willebroek

...

Daphne Surink

Psycholoog
Psychotherapeut
Groepstrainer

“”

Lint – Willebroek

...

Els Van Damme

Gezinstherapeut
Systeemtherapeut
EFT

“”

Lint – Willebroek

...

Eva Van Den Broeck

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen.” — Loesje”

Lint

...

Heidi Luypaert

Kinder- en jongerenpsycholoog
Groepstrainer

“Je kan niet meer worden dan jezelf, je kan wel meer jezelf worden.”

Willebroek – Lint

...

Ianthe Van Dorsselaer

Orthopedagoog
Psychotherapeut

“Give the children love, more love and still more love – and the common sense will come by itself” — Astrid Lindgren

Willebroek

...

Laura Leysen

Intaker
Klinisch psycholoog
Diagnosticus

“Het leven wordt een stuk lichter als je beseft dat jouw gedachten geen feiten zijn.”

Lint – Willebroek

...

Lisa Liekens

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.” — Vivian Greene

Willebroek

...

Marinka Ravhekar

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.” — Edward Estlin Cummings

Lint – Willebroek

...

Rudy Bellekens

Logopedist

“We bouwen samen, op een aangename manier, om zoveel mogelijk te bereiken.”

Lint – Willebroek

Neanke Van Antwerpen

Contactgegevens

Gsm: 0478/76.45.74
neanke@arnicapraktijk.com

Over mij

Als therapeut zie ik mezelf als iemand die het voorrecht heeft om een blik te mogen werpen in de innerlijke, complexe, vaak kwetsbare maar ook mooie belevingswereld van een ander. Ik probeer dan ook met veel respect en zorg om te gaan met mijn cliënten. In het therapieproces is mijn rol vaak deze van 'begeleider aan de zijlijn'. Ik ga samen met mijn cliënten op zoek naar wat hen kan helpen in hun proces/ hun vraag. Door samen op weg te gaan, stil te staan bij, te voelen en na te denken over, komen we uit bij datgene dat de cliënt nodig heeft om verder te kunnen en zich goed te voelen. Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast ben ik ook praktijkcoördinator van de praktijk in Lint. Ook hier probeer ik alles in goede banen te leiden door de juiste cliënt bij de juiste therapeut te plaatsen, maar ook door beschikbaar te zijn voor allerlei vragen en ondersteuning voor zowel de cliënten als mijn collega's. Verder ben ik ook nog mama van drie kinderen.

Opleiding

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat in de psychotherapie - Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (universiteit Antwerpen)

 

Marloes Eekman

Contactgegevens

Gsm: 0468/16.14.91
marloes@arnicapraktijk.com

Over mij

Therapie kan alleen maar slagen wanneer er een vraag, op een juist moment bij de juiste therapeut terecht komt. Ik geloof niet dat één iemand alles kan oplossen en net daarom vind ik het voor mezelf, de medewerkers en mijn praktijk belangrijk dat er zich expertises ontwikkelen. Op deze manier kan iedereen groeien en zich ontwikkelen tot een sterkere entiteit. Binnen de praktijk ben ik dan ook werkzaam als praktijkcoördinator om alles in goede banen te leiden, en ben ik één van de kinder-en jongerenpsychologen. Ik werk op een individuele manier samen met kinderen. Hierbij is er wel één stelregel dat ik steeds hanteer en dat is dat ik de kinderen en jongeren niet los van hun gezin kan zien. Daarom voorzie ik ook steeds momenten om met de ouders te kunnen terugkoppelen en indien nodig te voorzien van de nodige handvatten. Want een goede begeleiding staat of valt met het goed kunnen samenwerken van alle partijen.

Opleiding

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat psychodiagnostiek (Lessius Hogeschool)
 • Postgraduaat in de psychotherapie - Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Antwerpen)

Ervaring

Sinds 2009 heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren en doe ik regelmatig mee aan bijscholingen.

 

Alex Jacques

Contactgegevens

Gsm: 0493/45.16.62
alex@arnicapraktijk.com

Over mij

In het leven ervaren we onvermijdelijk stress en moeilijke momenten. Dat betekent dat we inzichten en vaardigheden nodig hebben om daar op een zinvolle manier mee om te gaan. De aandacht op een vriendelijke manier naar binnen kunnen richten, onbevangen voelen wat er gaande is, en goed voor onszelf zorgen, zijn voorbeelden van vaardigheden die maken dat we in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water kunnen houden. Als je toch kopje onder gaat, dan nodig ik je uit om in de veiligheid van een therapeutische relatie te onderzoeken wat je nodig hebt om verder te groeien, zodat je opnieuw de vrijheid ervaart om keuzes te maken waar je achter staat.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie: Levenslooppsychologie

 

Eva Van Den Broeck

Contactgegevens

Gsm: 0474/48.58.91
eva@arnicapraktijk.com

Over mij

Kinderen en jongeren kunnen verschillende moeilijkheden tegenkomen doorheen hun ontwikkeling. Doordat ook ieder kind uniek is, kan één bepaalde gebeurtenis tot verschillende gevoelens en gedragingen leiden. Vaak heeft dit ook een impact op het functioneren van een gezin. Graag ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar een oplossing van de moeilijkheden en naar een nieuw evenwicht. In de groepspraktijk werk ik als kinder- en jongeren psycholoog en experiëntieel psychotherapeut. Dit betekent dat ik vertrek van de belevingswereld van het kind en daarmee aan de slag ga. Na enkele jaren werken in het Stedelijk CLB van Antwerpen, ben ik huidig tevens te werk gesteld als suïcidepreventiewerker in CGG Andante.

Opleiding

 • Master klinische psychologie, optie kinderen en jongere
 • Experiëntiële-integratieve psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin

 

Heidi Luypaert

Contactgegevens

Gsm: 0486/18.90.04
heidi@arnicapraktijk.com

Over mij

Bij Arnica begeleid ik kinderen (en hun context) die het gevoel hebben vastgelopen te zijn en in de knoop zitten met hun gevoelens, gedachten, gedrag en/of relaties. Ik ga aan de slag met de belevingswereld van het kind en de ontwikkeling van het ‘ik-je’ in relatie met het gezin, context en situationele invloeden. Het geïntegreerd werken rond denken, voelen, spreken en handelen staat hierbij centraal. Het aanbod is aangepast aan de mogelijkheden en noden van het kind (zoals gesprek, creatieve methoden, spel, actietechnieken, ouderbegeleiding). Het is gericht op het uiting en (creatief) taal geven aan de innerlijke belevingswereld. Het samen ontdekken van eigen mogelijkheden en sterktes en stimuleren van het ontwikkelingsproces vormt een belangrijk uitgangspunt. De ouders beschouw ik als belangrijke partners in dit proces. In contact met het kind en met de ouders/context, is het belangrijk te werken binnen een veilige sfeer van respect, echtheid, erkenning en vertrouwelijkheid.

Opleiding

 • 1998-2003: Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2003-2005: Criminologische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2015-2016: Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie (1-jarige opleiding, AIHP)
 • 2016-2017: Basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (IE-DP)
 • 2018: Opleiding Relaxatie therapeut (Open Mind)
 • 2018: start 2-jarige opleiding Relaxatietherapie bij kinderen en volwassenen (KU Leuven)
 • diverse kortdurende opleidingen en opleidingsdagen (oa. Oplossingsgericht werken, Module Diagnostiek van opvoeding en gezin)

Ervaring

Na verrijkende ervaringen binnen de academische wereld als onderzoeker en in het werken met meerderjarige daders, besloot ik een nieuwe piste te bewandelen. Ik wou weer aan de slag gaan met kinderen en gezinnen, de reden waarom ik mijn studies Klinische Psychologie ben gestart. In 2012 ben ik beginnen werken in een residentiële voorziening voor gezinnen binnen de Integrale Jeugdhulp (vroegere ‘Bijzondere Jeugdzorg’). In 2016 ben ik gestart bij Arnica in het begeleiden van kinderen en jongeren, en hun context.

 

Ianthe Van Dorsselaer

Contactgegevens

Gsm: 0491/56.89.96
ianthe@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen de groepspraktijk ben ik werkzaam als zelfstandig orthopedagoge/systeemtherapeute. Ik richt mij op gezinnen; kinderen, jongeren en hun ouders. Gezinnen kunnen doorheen de tijd voor heel wat uitdagingen komen te staan: grote en kleine uitdagingen in de opvoeding, gedragsproblemen die de bovenhand nemen in een gezin, ingrijpende veranderingen in de gezinscontext die maken dat het evenwicht in het gezin verstoord geraakt. Ik tracht samen met ouders en kinderen op zoek te gaan naar de betekenis van deze uitdagingen. We zoeken samen hoe hiermee kan worden omgegaan, steeds met oog op de aanwezige krachten in een gezin. Doorheen de jaren heb ik heel wat expertise opgebouwd rond ouderschap, opvoeding- en opvoedingsproblemen, ontwikkeling, gedrags- en emotionele problemen van kinderen. Tegelijkertijd is voor mij de ervaring van ouders met hun kind essentieel om samen tot een goed beeld te komen en daarbij de keuze te maken voor de juiste ondersteuning. We bekijken daarom samen welke werkvorm het best past in deze situatie: ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, individueel met het kind aan de slag gaan of een combinatie. Ik bied deze begeleiding aan vanuit de gezinsgerichte pedagogische hulpverlening en de systeemtherapie.

Opleiding

 • Master Orthopedagogiek (KUL)
 • Systeempsychotherapie io. (IPRR)
 • Triple P (Triple P Belgium, accreditatie level 2 & 3)
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering en Signs of Safety & Wellbeing (Practicum)
 • Mentaliseren in gezinnen (Rapunzel)

Ervaring

Ik werk sinds 2007 als orthopedagoge. Ik heb eerst gewerkt als psychopedagogisch consulent in een CLB, nadien was ik enkele jaren actief bij het VK Vlaams-Brabant (olv. Prof. Peter Adriaenssens). Momenteel ben ik naast mijn werk bij Arnica ook werkzaam bij Kind & Gezin als consulent opvoedingsondersteuning. Ik ben ook mama, van een zoon en een dochter.

 

Laura Leysen

Contactgegevens

Gsm: 0470/76.45.74
laura@arnicapraktijk.com

Over mij

We kunnen het leven vaak vergelijken met een grote boswandeling. Op sommige momenten wandel je in de stralende zon, op een pad met weinig heuvels of obstakels, omringd door mensen waar je op kan vertrouwen en bij wie je terecht kan. Op andere momenten lijken de donkere wolken maar niet te verdwijnen, worden de obstakels steeds groter en heb je nood aan anderen om je hierover heen te helpen. Op die momenten wil ik samen met jou op pad gaan, zodat we kunnen kijken hoe we deze obstakels kunnen aanpakken en de donkere wolken weer kunnen laten verdwijnen. Zodat jij nadien weer sterk genoeg bent om je wandeling alleen verder te zetten. Ik wil je helpen om jezelf en jouw leven het juiste perspectief te geven. Je meer inzicht geven in bepaalde aspecten van jezelf en je omgeving. Ik wil samen met jou op zoek gaan naar handvaten om betere keuzes te maken. Je leert begrijpen waarom je sommige dingen doet zoals je ze nu doet. Je leert je eigen talenten en kwaliteiten beter inzien en benutten. Zodat het je leven kan verrijken en je beter in staat bent het leven te leiden dat echt van jou is.

Opleiding

 • Bachelor toegepaste psychologie
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Kinderyoga Docente

Ervaring

Sinds 2018 ben ik werkzaam als jongeren -en volwassenenpsychologe bij Arnica. Voordien werkte ik als (zorg)leerkracht in het lager onderwijs en als psychologe binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Naast mijn werk als psychologe geef ik ook yogalessen aan kinderen.

 

Lisa Liekens

Contactgegevens

Gsm: 0470/03.83.98
lisa@arnicapraktijk.com

Over mij

In de groepsproekstraktijk ben ik enerzijds werkzaam als kinder- en jongerenpsycholoog waarbij ik veel belang hecht aan samen met het kind (en zijn omgeving) op zoek te gaan naar wat nodig is om gelukkig verder te kunnen groeien. Anderzijds begeleid ik gezinnen in hun zoektocht naar verbinding met elkaar.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (KUL)
 • Postgraduaat gezinstherapie (KUL)

Ervaring

Zelfstandig (gezins-)therapeut bij groepspraktijk Arnica. Klinisch psycholoog voor Yuneco Combi. Vrijwillig therapeut voor Tejo Lier. Gezinsbegeleidingen in MFC en OBC

 

Marinka Ravhekar

Contactgegevens

Gsm: 0475/56.94.18
marinka@arnicapraktijk.com

Over mij

Opleiding

 

Rudy Bellekens

Contactgegevens

Gsm: 0475.86.83.61
rudy@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen de Arnica praktijk werk ik zowel met kinderen als met volwassenen. Bij volwassenen zijn dit voornamelijk stemproblemen en niet aangeboren hersenproblemen. Bij kinderen gaat dit van articulatie via vertraagde taalontwikkeling tot leerstoornissen. Hierbij primeert het welbevinden van het kind, een kind dat zich goed voelt in zijn vel kan bergen verzetten. Naast mijn werk bij Arnica ben ik nog verbonden aan twee andere praktijken.

Opleiding

 • Gegradueerde in de logopedie
 • Bijkomende opleiding stem
 • Bijscholing leerstoornissen

Ervaring

Aanvankelijk ben ik gestart in de geriatrie, sedert 1984 werk ik als zelfstandig therapeut.

 

Daphne Surink
Els Van Damme
Lieselot Van Echelpoel