...

Marloes Eekman

Oprichter – Praktijkcoördinator
Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Elke kiem heeft de kracht om uit te groeien tot een stevige boom.”

Willebroek

...

Neanke Van Antwerpen

Oprichter
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

“Elke vlinder was ooit een rups. Wie de tijd neemt voor zichzelf, kan fladderen in de zon.”

Lint

...

Alex Jacques

Psycholoog
Mindfulness begeleider

“Voelen is minder erg dan je denkt.”

Willebroek

...

Anke Van ‘t Hof

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.”

Lint – Willebroek

...

Daphne Surink

Psycholoog
Psychotherapeut
Groepstrainer

“”

Lint – Willebroek

...

Els Van Damme

Gezinstherapeut
Systeemtherapeut
EFT

“Alleen met het hart kun je goed zien”

Lint

...

Eva Michiels

Systeemcounselor

“In het hart van elke moeilijkheid ligt een kans – Albert Einstein”

Lint

...

Heidi Luypaert

Kinder- en jongerenpsycholoog
Groepstrainer

“Je kan niet meer worden dan jezelf, je kan wel meer jezelf worden.”

Willebroek – Lint

...

Joeri Vilas Arras

Systeemtherapeut
relatie- en gezinstherapeut

“Echte onafhankelijkheid is durven afhankelijk zijn en echte afhankelijkheid is durven onafhankelijk te zijn”

Willebroek – Lint

...

Jolien De Graaf

Kinder- en jongerenpsycholoog

“In de doolhof van je denken, kent alleen je hart de juiste weg – Patrick Mundus”

Willebroek – Lint

...

Kelly De Heel

Psycholoog
Psychotherapeut
Sport- en prestatiepsycholoog

“If you can dream it, you can do it’ – Walt Disney”

Lint – Willebroek

...

Lisa Liekens

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.” — Vivian Greene

Willebroek

...

Marco Kellens

Psycholoog
Psychotherapeut

“Soms vraagt het leven dat we stappen zetten die we nog niet durven. Om pas later te ontdekken dat we meer aankunnen dan we dachten.”

Lint – Willebroek

...

Marinka Ravhekar

Kinder- en jongerenpsycholoog
Psychotherapeut

“Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.” — Edward Estlin Cummings

Lint – Willebroek

...

Rudy Bellekens

Logopedist

“We bouwen samen, op een aangename manier, om zoveel mogelijk te bereiken.”

Lint – Willebroek

...

Silke Heremans

Psychodiagnosticus
Klinisch psycholoog

“The things that make me different are the things that make me me. – A.A. Milne, Winnie the Pooh”

Willebroek

...

Tim Uyttersprot

Groepstrainer

“”

Willebroek – Lint

...

Vanessa Kennis

Rouw- en verliesconsulent
Persoonsgericht experiëntieel counselor

“Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden.”

Lint – Willebroek

Neanke Van Antwerpen

Contactgegevens

Gsm: 0478/76.45.74
neanke@arnicapraktijk.com

Over mij

Als therapeut zie ik mezelf als iemand die het voorrecht heeft om een blik te mogen werpen in de innerlijke, complexe, vaak kwetsbare maar ook mooie belevingswereld van een ander. Ik probeer dan ook met veel respect en zorg om te gaan met mijn cliënten. In het therapieproces is mijn rol vaak deze van 'begeleider aan de zijlijn'. Ik ga samen met mijn cliënten op zoek naar wat hen kan helpen in hun proces/ hun vraag. Door samen op weg te gaan, stil te staan bij, te voelen en na te denken over, komen we uit bij datgene dat de cliënt nodig heeft om verder te kunnen en zich goed te voelen. Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast ben ik ook praktijkcoördinator van de praktijk in Lint. Ook hier probeer ik alles in goede banen te leiden door de juiste cliënt bij de juiste therapeut te plaatsen, maar ook door beschikbaar te zijn voor allerlei vragen en ondersteuning voor zowel de cliënten als mijn collega's. Verder ben ik ook nog mama van drie kinderen.

Opleiding

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat in de psychotherapie - Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (universiteit Antwerpen)

 

Marloes Eekman

Contactgegevens

Gsm: 0468/16.14.91
marloes@arnicapraktijk.com

Over mij

Therapie kan alleen maar slagen wanneer er een vraag, op een juist moment bij de juiste therapeut terecht komt. Ik geloof niet dat één iemand alles kan oplossen en net daarom vind ik het voor mezelf, de medewerkers en mijn praktijk belangrijk dat er zich expertises ontwikkelen. Op deze manier kan iedereen groeien en zich ontwikkelen tot een sterkere entiteit. Binnen de praktijk ben ik dan ook werkzaam als praktijkcoördinator om alles in goede banen te leiden, en ben ik één van de kinder-en jongerenpsychologen. Ik werk op een individuele manier samen met kinderen. Hierbij is er wel één stelregel dat ik steeds hanteer en dat is dat ik de kinderen en jongeren niet los van hun gezin kan zien. Daarom voorzie ik ook steeds momenten om met de ouders te kunnen terugkoppelen en indien nodig te voorzien van de nodige handvatten. Want een goede begeleiding staat of valt met het goed kunnen samenwerken van alle partijen.

Opleiding

 • Master klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat psychodiagnostiek (Lessius Hogeschool)
 • Postgraduaat in de psychotherapie - Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Antwerpen)

Ervaring

Sinds 2009 heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren en doe ik regelmatig mee aan bijscholingen.

 

Alex Jacques

Contactgegevens

Gsm: 0493/45.16.62
alex@arnicapraktijk.com

Over mij

In het leven ervaren we onvermijdelijk stress en moeilijke momenten. Dat betekent dat we inzichten en vaardigheden nodig hebben om daar op een zinvolle manier mee om te gaan. De aandacht op een vriendelijke manier naar binnen kunnen richten, onbevangen voelen wat er gaande is, en goed voor onszelf zorgen, zijn voorbeelden van vaardigheden die maken dat we in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water kunnen houden. Als je toch kopje onder gaat, dan nodig ik je uit om in de veiligheid van een therapeutische relatie te onderzoeken wat je nodig hebt om verder te groeien, zodat je opnieuw de vrijheid ervaart om keuzes te maken waar je achter staat.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie: Levenslooppsychologie

 

Eva Van Den Broeck

Contactgegevens

Gsm: 0474/48.58.91
eva@arnicapraktijk.com

Over mij

Kinderen en jongeren kunnen verschillende moeilijkheden tegenkomen doorheen hun ontwikkeling. Doordat ook ieder kind uniek is, kan één bepaalde gebeurtenis tot verschillende gevoelens en gedragingen leiden. Vaak heeft dit ook een impact op het functioneren van een gezin. Graag ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar een oplossing van de moeilijkheden en naar een nieuw evenwicht. In de groepspraktijk werk ik als kinder- en jongeren psycholoog en experiëntieel psychotherapeut. Dit betekent dat ik vertrek van de belevingswereld van het kind en daarmee aan de slag ga. Na enkele jaren werken in het Stedelijk CLB van Antwerpen, ben ik huidig tevens te werk gesteld als suïcidepreventiewerker in CGG Andante.

Opleiding

 • Master klinische psychologie, optie kinderen en jongere
 • Experiëntiële-integratieve psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin

 

Heidi Luypaert

Contactgegevens

Gsm: 0486/18.90.04
heidi@arnicapraktijk.com

Over mij

Bij Arnica begeleid ik kinderen (en hun context) die het gevoel hebben vastgelopen te zijn en in de knoop zitten met hun gevoelens, gedachten, gedrag en/of relaties. Ik ga aan de slag met de belevingswereld van het kind en de ontwikkeling van het ‘ik-je’ in relatie met het gezin, context en situationele invloeden. Het geïntegreerd werken rond denken, voelen, spreken en handelen staat hierbij centraal. Het aanbod is aangepast aan de mogelijkheden en noden van het kind (zoals gesprek, creatieve methoden, spel, actietechnieken, ouderbegeleiding). Het is gericht op het uiting en (creatief) taal geven aan de innerlijke belevingswereld. Het samen ontdekken van eigen mogelijkheden en sterktes en stimuleren van het ontwikkelingsproces vormt een belangrijk uitgangspunt. De ouders beschouw ik als belangrijke partners in dit proces. In contact met het kind en met de ouders/context, is het belangrijk te werken binnen een veilige sfeer van respect, echtheid, erkenning en vertrouwelijkheid.

Opleiding

 • 1998-2003: Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2003-2005: Criminologische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2015-2016: Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie (1-jarige opleiding, AIHP)
 • 2016-2017: Basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (IE-DP)
 • 2018: Opleiding Relaxatie therapeut (Open Mind)
 • 2018: start 2-jarige opleiding Relaxatietherapie bij kinderen en volwassenen (KU Leuven)
 • diverse kortdurende opleidingen en opleidingsdagen (oa. Oplossingsgericht werken, Module Diagnostiek van opvoeding en gezin)

Ervaring

Na verrijkende ervaringen binnen de academische wereld als onderzoeker en in het werken met meerderjarige daders, besloot ik een nieuwe piste te bewandelen. Ik wou weer aan de slag gaan met kinderen en gezinnen, de reden waarom ik mijn studies Klinische Psychologie ben gestart. In 2012 ben ik beginnen werken in een residentiële voorziening voor gezinnen binnen de Integrale Jeugdhulp (vroegere ‘Bijzondere Jeugdzorg’). In 2016 ben ik gestart bij Arnica in het begeleiden van kinderen en jongeren, en hun context.

 

Kelly De Heel

Contactgegevens

Gsm: 0474/30.66.87
kelly@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen Arnica zal ik mezelf voornamelijk richten op het begeleiden van adolescenten,
(jong)volwassenen en ouderen. Mijn manier van werken kenmerkt zich om jou met welke vragen,
klachten, fases of situaties die moeilijk te hanteren zijn, steeds centraal te stellen. Ik ben sterk
vertrouwd met het werken rond ‘prestatie’ van onderpresteren tot high performance en allerhande
gerelateerde moeilijkheden. Voor ieder van ons kenmerken problemen zich anders, waardoor er
steeds nauw aansluitend aan jouw vraag gewerkt zal worden. Samen wordt er bekeken hoe er
krachtgericht gewerkt kan worden, zodoende dat je ontwikkelt naar de persoon die je wilt zijn.

Opleiding

 • Integratieve psychotherapie opleiding (UA i.o.)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT Academy)
 • Master in de sport- en prestatiepsychologie (KUL)
 • Master in de klinische psychologie – optie levensloop (VUB)

Ervaring

Mijn eerste werkervaringen deed ik op binnen de Alexianen Zorggroep, Team Eetherstel. Een afdeling gericht op meisjes met eetstoornissen en aanverwante problematieken. Vervolgens startte ik bij de bijzondere jeugdzorg in begeleidingshuis Van Celst voor uithuisgeplaatste minderjarige meisjes met uiteenlopende complexe problematieken en/of slachtoffers van tienerpooiers. Daarnaast werkte ik ook continue samen met jongeren binnen topsportscholen, diens context, professionele atleten en coaches.

Naast mijn werk binnen Arnica, ben ik ook werkzaam als zelfstandig klinisch/sport/prestatiepsychologe voor zowel individuen als teams.

 

Silke Heremans

Contactgegevens

Gsm: 0472/53.10.14
silke@arnicapraktijk.com

Over mij

Bij Arnica werk ik als psychodiagnosticus voor kinderen en jongeren. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog met een passie voor psychodiagnostiek. Daarom ga ik graag samen met ouders en kinderen op zoek naar waarom ze vastlopen. Aan de hand van een onderzoek proberen we te begrijpen wat er aan de hand is. Zo kunnen we samen zoeken naar gepaste begeleiding. Daarnaast ben ik tewerkgesteld in de bijzondere jeugdzorg en ondersteun ik kinderen en hun gezin in kwetsbare situaties.

Opleiding

 • Master in de klinische en gezondheidspsychologie: kinderen en adolescenten (KUL)
 • Postgraduaat klinische psychodiagnostiek, kinderen en adolescenten (KUL)
Lisa Liekens

Contactgegevens

Gsm: 0470/03.83.98
lisa@arnicapraktijk.com

Over mij

In de groepsproekstraktijk ben ik enerzijds werkzaam als kinder- en jongerenpsycholoog waarbij ik veel belang hecht aan samen met het kind (en zijn omgeving) op zoek te gaan naar wat nodig is om gelukkig verder te kunnen groeien. Anderzijds begeleid ik gezinnen in hun zoektocht naar verbinding met elkaar.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (KUL)
 • Postgraduaat gezinstherapie (KUL)

Ervaring

Zelfstandig (gezins-)therapeut bij groepspraktijk Arnica. Klinisch psycholoog voor Yuneco Combi. Vrijwillig therapeut voor Tejo Lier. Gezinsbegeleidingen in MFC en OBC

 

Marinka Ravhekar

Contactgegevens

Gsm: 0475/56.94.18
marinka@arnicapraktijk.com

Over mij

Opleiding

 

Rudy Bellekens

Contactgegevens

Gsm: 0475.86.83.61
rudy@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen de Arnica praktijk werk ik zowel met kinderen als met volwassenen. Bij volwassenen zijn dit voornamelijk stemproblemen en niet aangeboren hersenproblemen. Bij kinderen gaat dit van articulatie via vertraagde taalontwikkeling tot leerstoornissen. Hierbij primeert het welbevinden van het kind, een kind dat zich goed voelt in zijn vel kan bergen verzetten. Naast mijn werk bij Arnica ben ik nog verbonden aan twee andere praktijken.

Opleiding

 • Gegradueerde in de logopedie
 • Bijkomende opleiding stem
 • Bijscholing leerstoornissen

Ervaring

Aanvankelijk ben ik gestart in de geriatrie, sedert 1984 werk ik als zelfstandig therapeut.

 

Daphne Surink
Els Van Damme

OVER MIJ

Binnen de therapie creëren we samen tijd en ruimte om stil te staan bij zorgen, moeilijkheden of problemen die er zijn. Dit om samen anders naar bepaalde situaties te kijken en om beter te kunnen functioneren. Ik leer om te gaan met moeilijke gevoelens en ontwikkel nieuwe vaardigheden. Ik ga hierbij op een creatieve manier op zoek naar de taal van de kinderen of jongeren.

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problemen van het kind of de jongere wordt bezien in de complexe samenhang met het systeem. Systeem is een term die staat voor alles wat er in de leefwereld van het kind is: Gezin, relatie, familie en vrienden, school, cultuur,… . Een belangrijk doel van individuele systeemtherapie is om naast de innerlijke beleving van het kind ook zicht te krijgen op de interacties van het kind of de jongere met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht.
Als gezinstherapeut kies ik voor een meerzijdig partijdige opstelling. Dit betekent dat ik geen kant kies voor één of meerdere gezinsleden en dat ik geen situaties of meningen beoordeel of veroordeel. De visie van iedereen moet in alle openheid aan bod kunnen komen. Daarom werk ik als gezinstherapeut liefst met het volledige gezin. Als EFT therapeut probeer ik te kijken naar wat zich afspeelt in mensen én tussen mensen. Ik ga op zoek naar de betekenis van het gedrag en waarom mensen er zelf niet uit geraken. Alle gedrag heeft immers een betekenis, en hangen samen met gevoelens en emoties. Samen met het kind, de jongere en de ouders ga ik op zoek naar die betekenis in het hier en nu. Ik ga het verhaal van het kind of de jongere samen met de ouders nieuwe betekenis verlenen en op die manier kunnen we samen bouwen aan een stevige basis tussen ouder en kind. Zo zijn er bv situaties waarin een kind onhandig aangeeft wat het nodig heeft: Het kind reageert boos terwijl het verdrietig is en denkt dat zijn mama of papa hem of haar niet graag ziet. ‘Alleen met het hart kun je goed zien’. Nieuwe, positieve interacties/gedragingen en nieuwe, positieve emoties kunnen ontstaan. Ik ga op zoek naar een veilig gevoel van verbondenheid met elkaar. Dit zodat elk kind, elke jongere,elke volwassene het gevoel krijgt dat er écht geluisterd wordt, en dat ze terug op een goede emotionele manier met anderen kunnen omgaan. De nadruk hierbij ligt op het hier en nu en op de emotie.

OPLEIDINGEN

EFT- de voortgezette opleiding Core Skills, Lieven Migerode en Karin Wagenaar

EFT- (Emotionally Focused Therapy) Externship, Lieven Migerode en Karin Wagenaar 

Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW (handelingsgericht werken)-KADER, vorming vclb, Ilse Dewitte, Els Joos, Ingrid Coosemans, Hermien De Backer, Nina Nyman, Marc Neyens, Maurits Wysmans, Manja De Neef, Eric Heyns, An Victoir, Caroline Braet, Caroline Damman,... 

“Handelingsgericht werken om problemen te verkennen, een diagnose te stellen en alle betrokken partijen in te schakelen in een plan van aanpak, technieken gebaseerd op de leertheorie en de cognitieve gedragstherapie om het kind in zijn krachten te ondersteunen en bij te sturen in een gewenste richting”

Eerstelijns Triple P

Relatie- en Gezinstherapie, Kern, Sint-Niklaas, Greet Splingaer, Jean-Marie Goovaerts, Prof. Peter Rober, Prof.dr. Fons Vansteenwegen,… 

Bachelor Sociaal Werk, Optie Maatschappelijk Werk, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen

Anke Van 't Hof

Contactgegevens

Gsm: 0494/55.97.03
anke@arnicapraktijk.com

Over mij

Het leven heeft rafelige randjes, die komen we allemaal wel eens tegen. Soms loop je daar in vast en heb je hulp nodig. Ik geloof dat er weer een nieuwe weg te vinden is en ga daar graag samen met mijn cliënt naar op zoek. Ik ben nieuwsgierig naar wie mijn cliënt en ik ben betrokken op hoe het met hen gaat. Mijn creatieve kant komt naar boven als we op zoek gaan naar wat mijn cliënt kan helpen. Ik maak graag gebruik van tekenen, beelden en spel, als het bij mijn cliënt aansluit. Ik vind het belangrijk om bij elke cliënt met de ouders samen te werken. Alleen dan kan er echt verandering komen!

Opleiding

 • Master kinder- en jeugdpsychologie (Universiteit Leiden)
 • Basiscursus cognitieve gedragstherapie (RINO groep, Utrecht)
 • Speltherapie (Christelijke Hogeschool Ede)

Ervaring

Sinds 2015 werk ik als psycholoog met kinderen en jongeren en sinds 2018 ook als speltherapeut.

Elke Van der Auwera

Contactgegevens

Gsm: 0498/67.41.37 (Lint) - 0485/38.15.12 (Willebroek)
elke@arnicapraktijk.com

Functie: Intaker 

Over mij

In de praktijk ben ik verantwoordelijk voor het eerste gesprek waarin ik luister en dieper in ga op uw vraag. Dit om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van uw vraag en verhaal. Vervolgens gaan we binnen ons team op zoek naar de meest geschikte therapeut die samen met u op weg kan gaan. 
Naast Arnica ben ik ook werkzaam in CKG Betlehem, dit als leefgroep- & gezinsbegeleider. 

Opleiding

 • Orthopedagogie (KDG Antwerpen)
 • Toegepaste Psychologie  (Thomas More Antwerpen)
Eva Michiels

Contactgegevens

Gsm: 0456/23.34.86
eva@arnicapraktijk.com

 

Over mij

Opvoeden van kinderen is een boeiende reis, maar soms raak je als ouder de weg kwijt. 

Vanuit de betekenis van het gedrag en de interacties, verkennen we samen onderliggende behoeften en zoeken we naar mogelijkheden die aansluiten bij zowel ouder(s) als kind. Hierbij staat een positieve aanpak centraal, die gericht is op verbinding en met veel oog voor het welbevinden en groei van alle gezinsleden. 

Daarnaast bied ik ondersteuning bij de beleving van het ouderschap, waar de eigen kwetsbaarheden en veerkracht een plek krijgen. Ook met zorgen die zich situeren binnen het gezinsfunctioneren (bv. voorbereiding op geboorte, de impact van ouderschap op de partnerrelatie of de combinatie met andere rollen), kan je bij mij terecht. 

Afhankelijk van de hulpvraag, kunnen de gesprekken individueel, als koppel of met het hele gezin plaatsvinden.

Naast Arnica werk ik als psychopedagoog bij Kind en Gezin  en ben ik mama van 3 pubers.

Opleiding

Bachelor sociaal verpleegkundige (KdG)

Kortdurende opleiding contextuele hulpverlening (Leren over leven)

Accreditatie Triple P level 2 en 3

Postgraduaat systeemcounseling (Thomas More en IPRR)

Kortdurende vorming rond o.a. perinatale mentale gezondheid, oplossingsgericht werken, rouw en verlies, …

 

Vanessa Kennis

Contactgegevens
GSM: 0468 15 27 43
Mail: vanessa@arnicapraktijk.com

Over mij
Voor iedereen die geconfronteerd wordt met rouw en verlies. Ik benader verlies in de brede zin van het woord.
Bij rouw denken we in de eerste plaats aan het verlies van een dierbare. Daarnaast zijn er vele andere verlieservaringen, ook levend verlies genoemd.
Het verlies van je gezondheid, verlies door een relatiebreuk of door ontslag zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook verlies van je zelfvertrouwen, je toekomstperspectief, je vrijheid of je dromen…
Rouw gaat niet om het loslaten en afscheid nemen. Het gaat eerder over de zoektocht naar een blijvende symbolische verbinding met dat wat we verloren zijn.
De vorm en intensiteit van rouw is voor iedereen anders. We nemen de tijd om stil te staan bij wat dit nu net voor jou betekent.
Wie ben ik zonder de ander? Of zonder het verlorene? Welke emoties ervaar ik en hoe ga ik daar mee om?

Samen zoeken we naar de juiste woorden voor jouw verlies, erkennen we de emoties die hierbij gevoeld worden en zoeken we naar wat voor jou helend kan werken.

Opleiding
Master in de Criminologische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)
Persoongericht experiëntieel Counselor (Focus on Emotion Antwerpen)
Rouw- en verliesconsulent (Van Arteveldehogeschool Gent)

Ervaring
Na boeiende werkervaringen binnen de hulpverlening, justitie en het onderwijs besloot ik in 2017 te starten als zelfstandig counselor in rouw en verlies.

Marco Kellens

Contactgegevens
Gsm 0494 18 29 49
marco@arnicapraktijk.com

Over mij
In 1997 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Ik heb gewerkt in een
universitair ziekenhuis in Leuven, in enkele CGG’s, in een psychiatrische centrum in Melle en in
Gent en ik heb een eigen praktijk gehad in Vilvoorde. 
Als basis heb ik een achtergrond in cliëntgerichte therapie waarbij ik mij de laatste jaren op
Acceptance and Commitment Therapy richt, een therapievorm waarin ik mensen vlugger kan helpen
stilstaan bij wat hen drijft tot het nemen, of vermijden, van sommige keuzes. Zo kunnen we samen
vlugger zoeken naar wat je wel wilt, welke waarden je terug meer wilt opnemen, en waarbij je ook
bereid bent om de noodzakelijke inspanningen op te nemen. En met behulp van (thuis-)oefeningen
en mindfulness- en relaxatieoefeningen creëren we de ruimte om de handvaten aan te leren om
deze inspanningen draaglijk en verteerbaar te maken.
Buiten Arnica ben ik ook trainer van groepscursussen ACT voor particulieren en trainer bij
opleidingen ACT voor hulpverleners. En voorts houd ik een privépraktijk in Ranst, één dag per week.

Opleiding
Klinisch psycholoog
Opleiding cliëntgerichte psychotherapie
Dader- en slachtofferhulp
Acceptance and Commitment Therapy (basis- en vervolgmodules)
Schematherapie

Contactgegevens

0479 71 08 61

jolien@arnicapraktijk.com

Over mij

Bij Arnica ondersteun ik kinderen, jongeren en hun context in hun zoektocht naar een duurzame ontwikkeling. Samen met het kind of de jongere probeer ik te begrijpen waar die het moeilijk mee heeft en zoeken we naar wat hij/zij nodig heeft om zich beter te voelen. In dit proces vind ik het belangrijk om de context te betrekken en zo de gepaste zorg, op maat van het gezin, aan te kunnen bieden.

Opleidingen

 • Master klinische psychologie (UGent) 
 • Opleiding therapeutische assistentie met dieren (VSPW)

Contactgegevens

0496 39 21 90

hans@arnicapraktijk.com

Over mij

Groepstrainer

Ik geef weerbaarheids- en ouderschapstrainingen. Vanuit de unieke vraag van de deelnemers werk ik aan het op maat verbeteren van onder andere zelfinzicht, inzicht in de ander, het ontdekken van eigen mogelijkheden, talenten en andere hulpbronnen.

Ook sociale vaardigheden, emotieregulatie, assertiviteit en eigen oplossend vermogen komen aan bod. In de ouderschapstrainingen krijgen de deelnemers ook inzicht in de opvoedingsaspecten, noden en ontwikkeling van het kind, ... waardoor de ouders (weer) zelfverzekerd en op maat een antwoord kunnen geven op de opvoedingsvraag van hun kinderen.

Deze actieve en praktische manier van lerend ervaren werkt zeer goed. Ook is het mijn doel om met cursisten, leerkrachten, ouders, behandelaars, ... steeds goed af te stemmen, om tot duurzame verankering van het geleerde te komen. Naast een afgestemd programma, zorg ik er ook voor dat veiligheid, plezier, uitdaging en verbinding met groepsgenoten gewaarborgd worden. 

 • Doelgroep: jongeren, adolescenten, volwassenen
 • Locaties: Willebroek en Lint

Opleidingen

 • 1997-2020 Rots en Water Trainer; VERS( Vaardigheidstraining Emotieregulatie); therapeutisch werken a.d.v. duplopoppen; mindfullnes voor kinderen; foto-interview; cognitieve vaardigheden noodzakelijk voor kinderen t.b.v.  probleemoplossing; executieve functies in cognitie, gedrag en emotie; COMET( cognitief gedragstherapeutische training); behandeling van ernstig probleem gedrag vanuit geweldloos verzet en nieuwe autoriteit; angst/dreiging; verlies/rouw; begeleiding en behandeling; traumaopvang; communicatie; conflicthantering; grensoverschrijdend gedrag; meldcode huiselijk geweld; talentgedreven werken; bewustwording grensoverschrijdend gedrag; psychofarmaca; psychiatrische ziektebeelden; sociale wetgeving en juridische  aspecten in de hulpverlening; hechting in gezinsrelationeel perspectief; trauma gezien vanuit talent en veerkracht;  oplossingsgerichte coaching van faalangstige kinderen naar meer zelfvertrouwen; bewustwording PMT en  relaxatietherapie in impulscontroletherapie.
 • 2018-2019 Post HBO specialisering PPG ( Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding) 

   

 • 2012-2014 Post HBO specialisering creatieve- en clientgerichte focus-therapie bij adolescenten/volwassenen. Van 2007 tot 2012 HBO-MWD – afstudeeronderwerp verslaving en verstandelijke beperking-; cliëntgerichte focustherapie t.b.v.  kinderen/adolescenten/volwassenen 

 • Van 1979 tot 1998: MBO Sociale Dienstverlening; deeltijdopleidingen op elektra gebied; MAVO

Joeri Vilas Arras

Contactgegevens

Gsm: 0496/94.48.00
joeri@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen de therapie creëren we samen tijd en ruimte om stil te staan bij zorgen en moeilijkheden die er zijn.

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij zorgen en moeilijkheden worden geplaatst binnen onze complexe context. Als mensen hangen we niet ergens in de lucht. We zijn onderdeel van een complex systeem. Systeem is een term die staat voor alles wat er in onze leefwereld aanwezig is: gezin, relaties, familie, vrienden en cultuur,… . Een belangrijk doel van individuele systeemtherapie is om naast onze innerlijke beleving eveneens zicht te krijgen op onze interacties met het systeem en de samenhang met de hulpvraag.

Als relatietherapeut kies ik voor een meerzijdig partijdige opstelling. Dit betekent dat ik geen kant kies en dat ik geen situaties of meningen beoordeel of veroordeel. De visie van iedereen moet in alle openheid aan bod kunnen komen. ik probeer te kijken naar wat zich afspeelt in mensen én tussen mensen. Ik ga op zoek naar de betekenis van het gedrag en waarom mensen er zelf niet uit geraken. Alle gedrag in het hier en nu heeft een betekenis en hangt samen met onze gevoelens/emoties en gedachten.

Opleiding

 • EFT- (Emotionally Focused Therapy) Externship & Coreskills +
  bijkomende supervisie, opleiding om houd me vast groep te leiden,
 • Masterclass EFT & Seks, Lieven Migerode en Karin Wagenaar 
  Dialogisch perspectief in de Systeemtherapie, Dr. Hugo Ruymbeke (psychiater)
 • VHYP, hypnose basisopleiding, hypnose bij trauma (stabilisatie,
  confrontatie, dissociatie), intergratie hypnose en psychotherapie,
  hypnotica scaling, prestatieverbetering en faalangst,
  Ericksoniaanse solution focused hypnose, ….,
  Dr. Nicole Ruyschaert & Dr. Jan Lehembre (psychiater), Dr. Ann
  Williamson, Dr. Paul Koeck, Erik de Soir en Ton Wilken, …
 • Relatie- en Gezinstherapie, Kern, Sint-Niklaas, Prof. Peter Rober,
  Greet Splingaer, Jean-Marie Goovaerts,, Prof.dr. Fons
  Vansteenwegen,… 
 • Voorzitter BVRGS 2018-2021 (Belgische Vereniging voor Relatie-
  gezinstherapie en systeemcounseling)
 • Bachelor Sociaal Werk, Optie Maatschappelijk Werk,
  Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen