Online-aanbod

Geen tijd, mogelijkheid of zin om je te verplaatsen, maar wel interesse in therapie, groepstrainingen, … dan kunnen wij u ook online kwaliteitsvol ondersteunen.

  • Individueel
  • Onze therapeuten bieden ook 1 op 1 online-consultaties aan. U kunt deze uiteraard Online reserveren. Indien u het makkelijker vindt om telefonisch en/of via mail een afspraak te maken, is dit ook mogelijk. Gelieve bij het maken van de afspraak duidelijk te vermelden dat het een online-consultatie betreft.

  • Webinars